Välkommen till Föreningen Skogsvårdsstyrelsernas Jägmästare!

 

FSJ är en förening med gamla anor. Föreningen räknar sin tillkomst från den 14 augusti 1913. Vid ett möte i Falun bildades denna dag "Länsjägmästarnas Förening". Föreningen har sedan bytt namn vid två tillfällen.  Första bytet sker 1934, då ändras namnet till "Länsjägmästarföreningen". Andra namnbytet sker 1952, då får föreningen sitt nuvarande namn "Föreningen Skogsvårdsstyrelsernas Jägmästare".

Föreningens ändamål är:

  • att verka för att samhörighetskänslan mellan föreningens medlemmar upprätthålls och förstärks
  • att verka för ett allsidigt utbyte av yrkeserfarenhet medlemmarna emellan
  • att anordna studieresor med skogligt program för att höja medlemmarnas skogliga kompetens
  • att genom bidrag, dels stödja medlemmarnas skogliga studier och undersökningar, dels understödja medlemmarnas deltagande i skogliga exkursioner mm
  • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i övrigt

Medlemmar är de som betalat sin årsavgift och som är anställda vid Skogsvårdsorganisationen samt är medlem i Skogsakademikerna.

Pensionärer kan också vara medlemmar i föreningen, kravet är att man vid pensioneringen var anställd i Skogsvårdsorganisationen och att man under sin aktiva tid var medlem i föreningen.